Copyright © 2014 Domoticus. Tots els drets reservats.

Beneficis

Estalvi Energètic

L’estalvi energètic és el motiu principal per a la incorporació de domòtica en el sector terciari i un dels principals per al sector residencial.

La domòtica optimitza els consums d’electricitat, aigua i combustible aconseguint un estalvi entre un 15% i un 45%; amortitzant la inversió en poc temps.

Es redueix el consum de combustible amb sistemes de regulació de calefacció, que adapta la temperatura de l’habitatge en funció de:

 • Condicions meteorològiques
 • Hora del dia
 • Zona de la casa
 • Detecció de presència
 • Absència prolongada
 • Obertura de portes i finestres

S’estalvia en electricitat:

 • Aprofitant la llum natural i adequant el nivell d’il·luminació a les necessitats de cada moment
 • Il·luminant les zones en funció de presència
 • Gestionant els tendals, les persianes i les cortines segons les condicions ambientals externes
 • Amb apagades generals
 • Desconnectant els endolls i els dispositius elèctrics
 • Amb l’ús de “la racionalització energètica” que permet reduir la potència contractada i assegura un funcionament correcte de la instal·lació

S’aconsegueix un estalvi important d’aigua amb:

 • Un control intel·ligent de rec que regui només si és necessari
 • Sistemes de control i regulació centralitzats que permeten detectar i avisar en cas d’inundació i tallen el subministrament
 • Aixetes intel·ligents que gestionen el cabal i la temperatura de l’aigua

La monitorització del consum energètic permet:

 • Conèixer el cost econòmic de cada acció o decisió que es pren
 • Detectar mals funcionaments dels equips

La Seguretat

La seguretat domòtica és autogestionada i sense quotes de manteniment. Es controla a través de Smartphones, tablets o ordinadors amb connexió a internet.

Tots els equips i sistemes connectats i controlats per la domòtica, s’integren en el sistema de seguretat i els mateixos elements de seguretat s’integren a les funcions domòtiques.

La seguretat domòtica tècnica detecta incidències com fugues de gas, aigua o incendis i actua immediatament tallant els subministraments afectats, donant senyal d’alarma i informant d’allò succeït.

La vídeo vigilància amb càmeres IP permet gravar imatges i so en format digital. Amb la integració al control domòtic es pot accedir a les imatges gravades a temps real des de qualsevol dispositiu connectat a internet. En cas d’incidències, el sistema avisa d’allò succeït amb una trucada o missatge.

Els vídeo porters IP integrats al sistema domòtic milloren el control dels accessos. És possible veure qui truca, contestar la trucada i obrir la porta des de qualsevol dispositiu connectat a internet, fins i tot sense estar a casa.

El control dels accessos es pot ampliar amb múltiples solucions tecnològiques com, teclats numèrics, lectors de targetes magnètiques, lectors de proximitat RFID, lectors d’empremta dactilar, entre altres. Els panys convencionals es poden substituir per cilindres digitals o tancaments electrònics de seguretat.

Comunicació

Una de las característiques més destacables de la domòtica és la comunicació bidireccional entre un habitatge i els seus usuaris.

Els usuaris poden controlar l’habitatge mitjançant polsadors convencionals, botoneres, pantalles tàctils o a través d’internet amb smartphones i tablets com a comandament a distància des de dins de l’habitatge i també de forma remota des de qualsevol lloc.

L’habitatge pot comunicar-se amb els usuaris per informar o avisar d’allò succeït, mitjançant els elements domòtics de la instal·lació i també amb correus electrònics, missatges i trucades telefòniques.

Confort

La domòtica ofereix solucions que faciliten la vida diària i milloren la qualitat de vida dels usuaris.

Al controlar tots els elements de la instal·lació, l’habitatge s’adapta a les necessitats, als canvis físics i vitals dels seus habitants mitjançant funcions com les programacions horàries, les apagades generales o les escenes.

Les escenes són el control grupal de diversos elements domòtics amb posicionament dinàmic i personalitzable pel mateix usuari per aconseguir l’ambientació més adequada segons el que es necessiti.

Les apagades generals són amb control total o parcial de l’apagada dels elements domotitzats i amb una sola ordre.

Les programacions horàries defineixen per cada dia l’ús dels elements domotitzats segons la rutina de l’usuari.

La domòtica s’adapta als canvis meteorològics i regula automàticament la climatització, il·luminació, rec, posició de tendals i persianes segons les necessitats de cada moment.

Amb els llums regulables s’aconsegueix una il·luminació adequada o una ambientació agradable segons el que la situació requereixi.

Un sistema d’àudio multi room permet distribuir el senyal d’àudio de diverses fonts digitals, d’una o de diverses estances de l’habitatge, i es controla a través de qualsevol dispositiu connectat a internet.