Copyright © 2014 Domoticus. Tots els drets reservats.

Domòtica

Domòtica

La domòtica controla l’automatització dels equips i sistemes d’un habitatge, centralitzant-los i comunicant-los entre ells, per a una gestió intel·ligent. Aporta seguretat, estalvi energètic, confort i comunicació entre els dispositius i l’usuari.

Continua essent una instal·lació elèctrica però amb una tipologia diferent a la convencional on apareix un cable bus de comunicació juntament al cablejat elèctric.

Aporta solucions a tot tipus de projectes, ja siguin d’obra nova o reforma, des d’un pis senzill fins a un xalet d’alt standing.

El cost d’un sistema domòtic canvia en funció del nivell de domotització de l’habitatge o l’edifici. Depenent del tipus i/o la complexitat del projecte, les solucions són més bàsiques o més avançades.

Amb l’evolució tecnològica dels dispositius domòtics, la utilització de les funcions és més intuïtiva i fàcilment manejable per a qualsevol perfil d’usuari.

És necessari distingir entre domòtica i immòtica; La domòtica és el control i l’automatització d’un habitatge i la immòtica és la mateixa funció, però incorporada a edificis terciaris o industrials.

Tecnologia

Les nostres solucions estan basades en l’ús del protocol obert KNX que és l’única tecnologia europea que garanteix la compatibilitat entre dispositius de diferents fabricants i tecnologia IP. Assegura que el conjunt del sistema i les parts que l’integren es mantinguin actualitzables i ampliables en el futur, sense dependre d’un únic proveïdor.