Copyright © 2014 Domoticus. Tots els drets reservats.

domòtica modular

domòtica per a tots

És la solució domòtica modular, amb material estàndard KNX, basant-se en la idea de domòtica per a tothom. És de fàcil personalització, sense necessitat de programació i de senzilla instal·lació. Qualsevol perfil d'usuari la pot utilitzar amb facilitat i la pot permetre econòmicament. És per tot tipus d'habitatges. Molt fàcil d'instal·lar: definir, cablejar, connectar i funcionar, que qualsevol empresa constructora o instal·ladora pot realitzar la seva instal·lació sense tenir experiència prèvia.

És el primer producte domòtic KNX ja preparat per connectar i funcionar.

És un producte de domòtica bàsica per controlar llums, motors i climatització que es recolza en la centralització del cablejat, per ser accionada mitjançant polsadors convencionals. És possible accionar també amb altres materials domòtics com botoneres i controladores d'estades.

Un habitatge amb la solució domòtica modular, funciona igual que un habitatge convencional, però oferint funcions afegides com apagats totals, escenes, control grupal, alarmes i control a distància via telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador mitjançant una simple i intuïtiva App.

En el seu estat més pur i elemental, és una instal·lació elèctrica d’ següent pas que fa viable la consolidació i expansió de la domòtica KNX en qualsevol tipus d'habitatge. Salva totes les barreres d'entrada, que la domòtica es troba en el món de la construcció i instal·lació.

Elimina la complexitat de la integració de domòtica KNX a les empreses instal·ladores. Per dissenyar la solució domòtica només cal definir els elements a controlar: llums, motors, calefacció, etc. amb les funcionalitats a implementar, cablejar i connectar seguint unes senzilles instruccions de llibret per obtenir una domòtica potent i estàndard a un preu imbatible. Tot el connexionat en obra es realitza en quadres domòtics amb borneras etiquetades i amb color específic.

Domoticus selecciona el material domòtic i el producte modular ofereix el mateix sistema de connexió sigui quin sigui el sistema, els fabricants o mòduls utilitzats internament. El material domòtic ja es lliura programat sobre una estructura de carril DIN i llest per connectar en obra. El cablejat requerit és senzill d'instal·lar i més econòmic que un cablejat elèctric convencional.


A presupuesto MINIMO PISO PEQUEÑO

B presupuesto BASICO PISO PEQUEÑO

C presupuesto AVANZADO PISO PEQUEÑO

D presupuesto BASICO PISO MEDIANO

E presupuesto AVANZADO PISO MEDIANO